Dysfunctional AMPK activity, signalling through mTOR and survival in response to energetic stress in LKB1-deficient lung cancer.

J. Carretero, P.P. Medina, R. Blanco, L. Smit, M. Tang, G. Roncador, L. Maestre, E. Conde, F. Lopez-Rios, J.C. Clevers, M. Sanchez-Cespedes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Dysfunctional AMPK activity, signalling through mTOR and survival in response to energetic stress in LKB1-deficient lung cancer.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences