Eén dialect, twee woordenboeken, drie talen [Review of: (2002) Eilander Wezzenbúek. Woordenboek van het Schiermonnikoogs; (2001) Woordenboek Nederlands-Schiermonnikoogs]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
TijdschriftTrefwoord
Volume2003
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit