E-data & Research 1203

Heidi Berkhout

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Professioneel

8 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)1-8
Aantal pagina's8
TijdschriftE-data & Research
Volume12
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 03 jun. 2018

Citeer dit