E-data & Research 1402

Heidi Berkhout (Redacteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Professioneel

7 Downloads (Pure)

Samenvatting

E-data & Research is het blad over data en onderzoek in de alfa- en gammawetenschappen. E-data & Research bevat artikelen voor onderzoekers en dataprofessionals en eenieder die zich betrokken voelt bij de ontwikkelingen in opslag en hergebruik van digitale onderzoeksgegevens. E-data & Research verschijnt drie keer per academisch jaar per post (oktober, februari en juni), de content wordt ook online beschikbaar gesteld.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)1
Aantal pagina's8
TijdschriftE-data & Research
Volume14
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 13 feb 2020

Citeer dit