E-data & Research 1403

Heidi Berkhout (Redacteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Professioneel

14 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)1-8
Aantal pagina's8
TijdschriftE-data & Research
Volume14
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 26 mei 2020

Citeer dit