E-data & Research 1501

Heidi Berkhout (Redacteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Professioneel

6 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)1-8
Aantal pagina's8
TijdschriftE-data & Research
Volume15
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 12 okt. 2020

Citeer dit