E-data & Research 1503

Heidi Berkhout

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Professioneel

2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)1-8
Aantal pagina's8
TijdschriftE-data & Research
Volume15
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 02 jun. 2021

Citeer dit