E-data & Research 1603

Ingrid Korver (Redacteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Professioneel

34 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Aantal pagina's8
TijdschriftE-data & Research
Volume16
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - jun. 2022

Citeer dit