E-onderzoek naar referentieculturen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)3
Aantal pagina's1
TijdschriftE-data & Research
Volume7
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit