Each, êch, eech foar de dialekten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

45 Downloads (Pure)
Originele taal-2Fries
TijdschriftFriesch Dagblad
Volume30-3-2013
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit