Early developmental carry‐over effects on exploratory behaviour and DNA methylation in wild great tits (Parus major)

Bernice Sepers* (Co-auteur), Koen J. F. Verhoeven, Kees van Oers

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Early developmental carry‐over effects on exploratory behaviour and DNA methylation in wild great tits (Parus major)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences