Early Dutch Books Online: een pleidooi voor slordig en veel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Engels
TijdschriftHistorici.nl
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit