Early invasion of the bladder wall by solitary bacteria protects UPEC from antibiotics and neutrophil swarms in an organoid model

Kunal Sharma, Vivek V Thacker, Neeraj Dhar, Maria Clapés Cabrer, Anaëlle Dubois, François Signorino-Gelo, Jasper Mullenders, Graham W Knott, Hans Clevers, John D McKinney

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Early invasion of the bladder wall by solitary bacteria protects UPEC from antibiotics and neutrophil swarms in an organoid model'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds