Early Life Adversity and Adult Social Behavior: Focus on Arginine Vasopressin and Oxytocin as Potential Mediators

Nine F Kompier, Christian Keysers, Valeria Gazzola, Paul J Lucassen, Harmen J Krugers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

164 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Early Life Adversity and Adult Social Behavior: Focus on Arginine Vasopressin and Oxytocin as Potential Mediators'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences