Early-life exposure to economic stress and metabolic risks in young adulthood: the children of the reunification in East Germany

L. Bister, F. Janssen, T. Vogt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)786-791
TijdschriftJournal of Epidemiology and Community Health
Volume76
Nummer van het tijdschrift9
Vroegere onlinedatum23 jun. 2022
DOI's
StatusGepubliceerd - 10 aug. 2022

Citeer dit