Early modern state formation or gute Policey? The good order of the community

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Early modern state formation or gute Policey? The good order of the community'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Social Sciences