Early Portuguese data for wage developments in India: Kannur (Cananor) 1516-1517

Jan Lucassen, Paulo Teodoro Matos

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)113-131
TijdschriftLer Historia
Volume75
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit