Early regenerative effects of NGF-transduced Schwann cells in peripheral nerve repair.

A. Shakhbazau, J. Kawasoe, S.A. Hoyng, R. Kumar, J. Van Minnen, J. Verhaagen, R. Midha

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)103-112
TijdschriftMolecular and Cellular Neuroscience
Volume50
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit