Early stages of age-related macular degeneration: an immunofluorescence and electron microscopy study

T.L. van der Schaft, C.M. Mooy, W.C. de Bruijn, P.T.V.M. de Jong

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

200 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)657-661
TijdschriftBritish Journal of Ophthalmology
Volume77
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit