Earthworm-invaded boreal forest soils harbour distinct microbial communities

Justine Lejoly* (Co-auteur), Sylvie Quideau, Jérôme Laganière, Justine Karst, Christine Martineau, Mathew Swallow, Charlotte Norris, Abdul Samad

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Earthworm-invaded boreal forest soils harbour distinct microbial communities'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences