Earthworms counterbalance the negative effects of microorganisms on plant diversity and enhance the tolerance of grasses to nematodes

S. Wurst, B. Allema, H. Duyts, W.H. Van der Putten

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  2 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Earthworms counterbalance the negative effects of microorganisms on plant diversity and enhance the tolerance of grasses to nematodes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Earth & Environmental Sciences

  Agriculture & Biology