Echografische screening van de aorta abdominalis bij mannen van 65 jaar en ouder. [Ingezonden]

L.G.A. Bonneux

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)1646
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume152
Nummer van het tijdschrift29
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit