Ecogenomics of Human and Animal Basidiomycetous Yeast Pathogens.

S. Sun, F. Hagen, J. Xu, T. Dawson, J. Heitman, J.W. Kronstad, C. Saunders, T. Boekhout

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

  Originele taal-2Niet gedefinieerd
  TitelThe Ecological Genomics of Fungi
  RedacteurenF. Martin
  Pagina's215-242
  StatusGepubliceerd - 2013

  Bibliografische nota

  Reporting year: 2013

  Citeer dit

  Sun, S., Hagen, F., Xu, J., Dawson, T., Heitman, J., Kronstad, J. W., Saunders, C., & Boekhout, T. (2013). Ecogenomics of Human and Animal Basidiomycetous Yeast Pathogens. In F. Martin (editor), The Ecological Genomics of Fungi (blz. 215-242)