Ecological and evolutionary consequences of biological invasions and habitat fragmentation

T.S. Hoffmeister, L.E.M. Vet, A. Biere, K. Holsinger, J. Filser

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  73 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Ecological and evolutionary consequences of biological invasions and habitat fragmentation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences

  Chemical Compounds