Ecological aspects of root nodule formation in Alnus glutinosa by Frankia spec. and Penicillium nigricans

C. Van Dijk

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)219-220
  TijdschriftActa Botanica Neerlandica
  Volume29
  Nummer van het tijdschrift2-3
  StatusGepubliceerd - 1980

  Citeer dit