Ecological consequences of tidal management for the salt-marsh vegetation

A.M. Groenendijk

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  4 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)415-424
  TijdschriftPlant Ecology
  Volume62
  Nummer van het tijdschrift1-3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1985

  Citeer dit