Ecological differentation of Phragmites communis Trin.

J. Van der Toorn

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)484-485
  TijdschriftActa Botanica Neerlandica
  Volume18
  StatusGepubliceerd - 1969

  Citeer dit