Ecological fits, mis-fits and lotteries involving insect herbivores on the invasive plant, Bunias orientalis

J.A. Harvey, A. Biere, T. Fortuna, L.E.M. Vet, T. Engelkes, W.E. Morriën, R. Gols, K.J.F. Verhoeven, H. Vogel, M. Macel, H. Heidel-Fischer, K. Schramm, W.H. Van der Putten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

386 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Ecological fits, mis-fits and lotteries involving insect herbivores on the invasive plant, Bunias orientalis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences