Ecological indicators for the assessment of the quality of air, water, soil and ecosystems

E.P.H. Best, J. Haeck

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)205-406
  TijdschriftEnvironmental Monitoring and Assessment
  Volume3
  StatusGepubliceerd - 1984

  Citeer dit