Ecological Intensification: Bridging the Gap between Science and Practice

David Kleijn (Co-auteur), Riccardo Bommarco, Thijs P.M. Fijen, Lucas A. Garibaldi, Simon G. Potts, Wim H. van der Putten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

323 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Ecological Intensification: Bridging the Gap between Science and Practice'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology