Ecological management of aquatic ecosystems: a complementary technique to reduce eutrophication-related perturbations (Abstract)

E. Van Donk, R.D. Gulati

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)219
  TijdschriftS.It.E. Notizie Bollettino della Società Italiana di Ecologia
  Volume10
  StatusGepubliceerd - 1989

  Citeer dit