Ecological observations on sulfate-reducing and methane-producing bacteria

T.E. Cappenberg

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)R12-R12
  TijdschriftJournal of General Microbiology
  Volume81
  StatusGepubliceerd - 1974

  Citeer dit