Ecological plant epigenetics: Evidence from model and non-model species, and the way forward

Christina L. Richards (Co-auteur), Conchita Alonso, Claude Becker, Oliver Bossdorf, Etienne Bucher, Maria Colomé-Tatché, Walter Durka, Jan Engelhardt, Bence Gaspar, Andreas Gogol-Döring, Ivo Grosse, Thomas P. van Gurp, Katrin Heer, Ilkka Kronholm, Christian Lampei, Vít Latzel, Marie Mirouze, Lars Opgenoorth, Ovidiu Paun, Sonja J. ProhaskaStefan A. Rensing, Peter F. Stadler, Emiliano Trucchi, Kristian Ullrich, Koen J. F. Verhoeven

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

217 Citaten (Scopus)
150 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1576-1590
Aantal pagina's15
TijdschriftEcology Letters
Volume20
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit