Ecological typology of permanent standing water bodies in lower Belgium

L. Denys, T. De Bie, S.A.J. Declerck, E. De Roeck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

Originele taal-2Niet gedefinieerd
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit