Ecologie van bodemmicro-organismen: de basis voor een gezonde bodem : inauguratie

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

121 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)5-6
TijdschriftGewasbescherming
Volume45
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit