Ecologische kwaliteitseisen te stellen aan het effluent van afvalwaterzuiveringsinrichtingen

H.L. Golterman

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)154-160
  TijdschriftH2O
  Volume9
  StatusGepubliceerd - 1976

  Citeer dit