Ecologische sleutelfactor Verwijdering

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

44 Downloads (Pure)

Samenvatting

De ecologische sleutelfactoren vormen een denkkader voor het uitvoeren van een ecologische watersysteemanalyse. Ze geven inzicht in het ecologisch functioneren van een watersysteem. Deze kennis is cruciaal voor het bepalen van realistische waterkwaliteitsdoelen en het vaststellen van effectieve maatregelen. De ecologische sleutelfactor verwijdering geeft inzicht in de gevoeligheid van verschillende soorten planten voor verwijdering. Hiermee kan worden bepaald hoe verwijdering gecontroleerd toegepast kan worden. De analyse brengt ook de mogelijke vraat door dieren in kaart. Wanneer deze ecologische sleutelfactor ‘op groen’ staat, is verwijdering, mechanisch of door vraat, geen beperkende factor in de ontwikkeling van planten.
Originele taal-2Nederlands
Plaats van productieAmersfoort
UitgeverijSTOWA
Opdrachtgevend orgaanSTOWA - Stichting Toegepast Water Onderzoek
Aantal pagina's80
Volume2018-26
ISBN van geprinte versie9789057737947
StatusGepubliceerd - 01 jun. 2018

Citeer dit