Ecology and functional potential of phyllosphere yeasts

Linda Gouka, J.M. Raaijmakers, V. Cordovez* (Co-auteur)

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Ecology and functional potential of phyllosphere yeasts'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences