Ecology: Diversity and stability in plant communities

T.M. Bezemer, W.H. Van der Putten

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  75 Citaten (Scopus)
  5 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  The relationship between species diversity and ecosystem stability is controversial1, 2. Tilman et al.3 analyse biomass patterns over a decade in a grassland experiment with artificial plant communities, and provide evidence for a positive relationship between the number of plant species and the temporal stability of the ecosystem. Here we use data from a long-term biodiversity experiment with plant communities that were not controlled by weeding4 in order to show that diverse systems can be both stable and unstable.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)E6-E7
  TijdschriftNature
  Volume446
  Nummer van het tijdschrift7135
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2007

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Ecology: Diversity and stability in plant communities'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit