Ecology of coastal lagoons in the Netherlands (Veerse Meer and Grevelingen)

P.H. Nienhuis

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  3 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)59-72
  TijdschriftVie et Milieu
  Volume42
  StatusGepubliceerd - 1992

  Citeer dit