Ecology of infochemical use by natural enemies in a tritrophic context

L.E.M. Vet, M. Dicke

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

78 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)141-172
TijdschriftAnnual Review of Entomology
Volume37
DOI's
StatusGepubliceerd - 1992
Extern gepubliceerdJa
  • Keur

    van der Heijden, M.

    01/01/1980 → …

    Project: Onderzoek

Citeer dit