Ecology of lichens in the coastal regions of the Argentine Islands, Antarctic Peninsula: a preliminary report

H.J. Gremmen, A.H.L. Huiskes, J.W. Francke

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)3-5
  TijdschriftCircumpolar Journal
  Volume5
  StatusGepubliceerd - 1991

  Citeer dit