Ecology of the plant-feeding nematode fauna associated with sea buckthorn (Hippophae rhamnoides L. spp. rhamnoides) in different stages of dune succession

F.C. Zoon, S.R. Troelstra, P.W.T. Maas

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  7 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)247-258
  TijdschriftFundamental and Applied Nematology
  Volume16
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusGepubliceerd - 1993

  Citeer dit