Economen en de club van de zichtbare hand, 4 juni 2013. [Review of: (2011) van: S. Nasar, Grand pursuit - The story of Economic Genius.]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
TijdschriftMe Judice
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit