Economen in het publieke debat

H.P. van Dalen, C.G. Koedijk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

62 Downloads (Pure)

Samenvatting

Stimuleren van het Nederlandse publieke debat onder economen, dat is het doel van het onafhankelijke discussieforum Me Judice ('naar mijn mening'). Me Judice bundelt de krachten van topeconomen en combineert beleid en wetenschap. Deze economen, maar ook economen van buiten de redactie, zullen met regelmaat het publieke debat gaan voeden via artikelen op Me Judice, waarin ze hun visie geven op economie en samenleving. Ervaringen elders in Europa laten zien dat dergelijke economenplatforms een welkome aanvulling zijn op de discussie in de politieke arena. Waarom een nieuwe site vol economie beginnen? Hebben we niet al genoeg economen die aan ons hoofd zeuren? Scepsis is altijd een goed tegengif voor overdreven verwachtingen, maar toen wij het plan opvatten om de krachten in economenland te bundelen en een nieuw discussieforum te beginnen, hadden wij niet bepaald het idee dat het verzadigingspunt in economische berichtgeving is bereikt. Nu wij als redacteuren het debat een nieuwe impuls willen geven met de website Me Judice, is het goed om de beweegredenen ook op papier te stellen.
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftMe Judice
Volume1
Nummer van het tijdschrift27-5-2008
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit