Economic growth in the Golden Age 1500-1650

J.L. van Zanden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1278 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)5-29
TijdschriftEconomic and Social History in the Netherlands
VolumeIV
StatusGepubliceerd - 1992

Citeer dit