Economic history in the Netherlands 1914-2014: Trends and debates

Jacques van Gerwen (Redacteur), Co Seegers (Redacteur), M. van Tielhof (Redacteur), J.L. van Zanden (Redacteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Aantal pagina's304
TijdschriftTijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis
Volume11
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit