Economic history in the Netherlands between 1914 and 2014

M. van Tielhof, J.L. van Zanden, Jacques van Gerwen, Co Seegers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)
68 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-20
Aantal pagina's20
TijdschriftTijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis
Volume11
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit