Economic mobility in a colonial and post-colonial economy: the case of Indonesia.

Bas van Leeuwen, Peter Földvári

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Samenvatting

Despite a consensus about the main factors influencing economic mobility in Indonesia, such as labor-market opportunities and childhood circumstances, virtually nothing is known about how these factors increased economic standing in the colonial and postcolonial periods. The use of height data as a proxy for people’s economic situation, however, finds that whereas ethnicity was a strong predictor of economic status before Indonesia’s Independence, education assumed that role after 1946.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)171-191
TijdschriftThe Journal of Interdisciplinary History
Volume47
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2016

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Economic mobility in a colonial and post-colonial economy: the case of Indonesia.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit