Economic networks in the Friesian dairy sector, 1895-1914

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

    Originele taal-2Engels
    StatusGepubliceerd - 2015

    Citeer dit